loading please wait..

USLUGE

MBT Petimport d.o.o. zadovoljava usluge malih i srednjih preduzeća za preradu plastike sa domaćim i uvoznim proizvodima.

Naša misija je da na najvišem nivou zadovoljimo potrebe kvantiteta i kvaliteta naših partnera, obezbeđujući savršeno pouzdanu administraciju. Profesionalnim iskustvom naših zaposlenih, MBT Petimport d.o.o. osigurava uspeh sprovedenih projekata.

  • Izvoz-uvoz i nacionalna trgovina sirovih plastičnih materijala i granula
  • Predstavništvo stranih kompanija
  • Ekskluzivna prodaja stranih proizvoda
  • Tehnički i biznis konsalting u polju industrije procesuiranja plastike i marketing završenih plastičnih proizvoda
  • Ekskluzivna distribucija Oxo-biorazgradivog aditiva Reverte za teritorije Srbije i Bosne i Hercegovine